Hardware beschrijving toevoegen voor Game Boy Advance Twee Spelers Link Kabel
 

Beschrijving insturenHarware Beschrijving Game Boy Advance Twee Spelers Link Kabel

Het is de bedoeling dat je vanuit een neutraal standpunt dit product beschrijft. Het gaat hier om feitelijke informatie.
Kijk bijvoorbeeld eens op Wikipedia.


Let op:
  • Schrijf 1 of meer objectieve alinea's (je mag vakjes leeg laten).
  • Neem teksten niet letterlijk over van andere sites.
  • Schrijf nette zinnen met hoofdletters en punten.


Mogelijke onderwerpen voor de alinea's:
  • Wat doet de Game Boy Advance Twee Spelers Link Kabel
  • Bij welke spellen/hardware is Game Boy Advance Twee Spelers Link Kabel te gebruiken?
  • Hoe neem je deze hardware in gebruik?
  • Specificaties
  • FAQ


Leuke kop 1:
Alinea 1:
Leuke kop 2:
Alinea 2:
Leuke kop 3:
Alinea 3:
Naam:


Mario GBA © 2009 - 2017